Piotr

Imię i Nazwisko: Piotr Kandyba.

Urodzony: 13 października 1969 w Dobrej k/Nowogardu), woj. Zachodniopomorskie.

Status: żonaty, dwie córki w wieku 7 i 15 lat. Żona zajmuje się wychowaniem dzieci oraz działaniami  społecznymi w Caritasie.

Zamieszkały: w Żabieńcu, od około 20 lat mieszkaniec gminy Piaseczno.

Światopogląd: aktywny katolik, szanujący ludzi innych wyznań i światopoglądów.

Przynależność do partii: bezpartyjny, otwarty na współpracę z ludźmi bez względu na ich przynależność do partii politycznych.

Wykształcenie i dorobek zawodowy.

Studia: wyższe podyplomowe skończone z tytułem międzynarodowym MBA (Master of Business Administration), Szkoła Główna Handlowa oraz Minnesota University (USA), a także wyższe magisterskie inż. technologii żywności w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie.

Dorobek zawodowy: od 1994 roku do chwili obecnej praca w międzynarodowych firmach, firma szwedzka Tetra Pak – Dyrektor Sprzedaży, następnie firma duńsko-brytyjska APV – Dyrektor Generalny i firma niemiecka GEA Westfalia – Dyrektor Zarządzający. Będąc na stanowisku głównego zarządzającego przeprowadził restrukturyzację firm (poprawa wyników finansowych, budowa zespołu, zmiany organizacyjne itp.).

Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej: radny powiatu piaseczyńskiego, wiceprzewodniczący komisji strategii. O tej działalności Piotr Kandyba mówi:

„Podczas pełnienia tej funkcji, wziąłem się do aktywnej pracy z mieszkańcami. To, co uważam za największy mój sukces to fakt, że pokazałem inny wymiar polityki i inny model polityka lokalnego. Zaprezentowałem politykę nowoczesną, która szuka rozwiązań i pozytywnych działań, politykę uczciwą, bez fasad, bez haków, przynależności do układów, oszustwa i otwartą na opinie mieszkańców. Pokazałem, że jestem politykiem, który nie czeka na okres przed wyborczy, aby działać, ale faktycznie służy wyborcom, umie być partnerem i skutecznym liderem.”

Współpracuje z: wieloma organizacjami pozarządowymi i sportowymi, urzędami i grupami społecznymi takimi jak: Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno, Stowarzyszenie Przyjaciół Piaseczna, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Górnego, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Razem Lepiej, Stowarzyszenie wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa Radosna Wieś, Fundacja Pomóż Dorosnąć, Związek Pracodawców Polskich w Gminie Lesznowola, Nowalijki, MONAR, Caritas, Ośrodek Reto, sołectwa, służby mundurowe, media, środowisko osób niepełnosprawnych (za tę działalność otrzymał statuetkę Dobrej Woli), środowisko seniorów, środowisko kultury i sztuki (Centrum Kultury Piaseczno. Teatr Podmiejski, chóry), parafie, szkoły, kluby sportowe, świetlice wiejskie, organizacje ochrony środowiska. Współzakładał portal mieszkańców WspolneRazem.pl, który zajmuje się tematyką dotyczącą naszej społeczności.

Pasje: nowoczesna polityka otwarta na mieszkańców, praca z ludźmi, muzyka, taniec i sport.